Oslotunnelen

Oslotunnelen er en jernbanetunnel fra Oslo S til Skøyen stasjon som binder sammen de vestlige linjene med de østlige. Tunnelen er 3632 meter lang og har to spor. Gjennom Oslotunnelen kjøres det 600 tog i døgnet, og på en hverdag transporteres 60 000 passasjerer gjennom tunnelen.

Nødbelysning fra Norka
Til dette prosjektet har Frizen belysning levert nesten 7 kilometer rørarmaturer som håndrekke med integrert nødbelysning. Det store antall tog i tunnelen gjør at LED-armaturene lyser 24 timer i døgnet hele året. Integrering av håndløper og nødlys, samtidig som at armaturene er dobbeltisolert og dermed ikke trenger jording, gir Jernbaneverket store besparelser.

Nødlysanlegget ble levert i 2010.

Kontaktpersoner:

Terje Frigstad
907 39 811
terje@frizen.no

Prosjektfakta

Byggherre:
Jernbaneverket

Konsulent:
Jernbaneverket

Installatør:
YIT Oslo AS

Produkter:
Norka BERN

Bildegalleri