Gand Videregående Skole

Gand VGS er Rogalands største videregående skole med et mangfold av fag og muligheter.
Skolen ligger i Sandnes kommune og har 1100 elever fordelt på ulike studieretninger.

Frizen Belysning har levert lys til de to første byggetrinnene til denne skolen.

Kontaktpersoner:

Terje Frigstad
907 39 811
terje@frizen.no

Prosjektfakta

Sted
Sandnes

Byggherre:
Rogaland Fylkeskommune

Arkitekt:
Link Arkitektur AS

Elektrokonsulent:
COWI

Installatør:
Rønning Elektro – Byggetrinn 1
DNF AS – Byggetrinn 2

Utvalgte produkter:
Norka ERFURT
Norka BERN
Norka WEINHEIM

Ridi VENICE
Ridi EBRME
Ridi EBD
Ridi SPN

Bildegalleri