Dr Eufemiasgate

Dronning Eufemias gate er hovedgaten i Bjørvika i Oslo. Gaten har trikketrasé, kjørefelt, kollektivfelt, sykkelfelt, fortau og store grøntarealer. Frizen belysning har levert belysningen til buss- og trikkeskurene langs gaten.

Kontaktpersoner:

Terje Frigstad
907 39 811
terje@frizen.no

Prosjektfakta

Sted:
Bjørvika, Oslo

Byggherre:
Statens vegvesen

Lysdesigner:
Zenisk

Produkter
Norka BRIG 230V LED

 

Bildegalleri