Bekkelaget renseanlegg

Bekkelaget renseanlegg renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann. Men det er overbelastet og kan ikke oppfylle nye miljøkrav. Da renseanlegget ble bygget i 2001 ble det dimensjonert for 270 000 personer. Nå renses avløpsvannet for 300 000 personer. Kapasiteten på anlegget skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040. Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør UBRA til Oslos største miljøprosjekt.

Kontaktperson:
Terje Frigstad
907 39 811
terje@frizen.no

Prosjektfakta

Sted:
Oslo

Byggherre:
Oslo Kommune

Elektrokonsulent:
COWI

Installatør:
GK Elektro AS

Produkter:
NORKA ERFURT

Fotograf:
Arild Danielsen

Bildegalleri